ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักเรียน

km_20210827_1080p.mp4
km_20210827_1080p.mp4
Soloop_20210711145236.mp4

ประชุมวางแผนการปฏิบัตงาน มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ 6 กรกฎาคม 2654


การอบรมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดอบรมสภานักเรียนใหม่ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564

วันงดสูบบุหรี่โลก

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมรณรงค์กิจกรรมลดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล

นายศุภจักร รีอินทร์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี ตลอดระยะเวลา 2 ปี และได้โอกาสร่วมฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสโมสร SCG เมืองทอง ยูไนเต็ด

เด็กดีศรีแม่จัน